ΡΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

ΡΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός

MSc Structural Engineering - University of Newcastle upon Tyne

MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων - E.A.Π.

 

Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων

Ενεργειακός Επιθεωρητής A.M. E.Y.ΕΠ.ΕΝ. 14326

Το γραφείο μας συνεργάζεται και με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες (αρχιτέκτονες μηχ., μηχανολόγους μηχ. κ.α.), ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εργασίας.

.