Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μελέτες και έκδοση αδειών δόμησης, τοπογραφικές εργασίες, ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, επιβλέψεις κατασκευών, τακτοποιήσεις, ενεργειακές επιθεωρήσεις κ.α.

.