Άδειες Δόμησης

Αν θέλετε ένα πολύ ιδιαίτερο σπίτι, μπορούμε να το σχεδιάσουμε. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των επιμέρους μελετών που απαιτούνται (αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά, ενεργειακή μελέτη κ.α.). Περαιώνουμε όλες τις διαδικασίες σε δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να εκδοθεί η άδεια δόμησης. 

Με την εφαρμογή του Ν.4495/2017, από τις 15/10/2018 οι άδειες οικοδομής υποβάλλονται, ελέγχονται και περαιώνται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού σύστήματος του ΤΕΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την νέα, απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης άδειας οικοδομής.    

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Για τις μικρής έκτασης εργασίες, που περιγράφονται στον Ν.4495/2017, απαιτείται έγκριση εργασιών από την αρμόδια πολεοδομία. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση των εγκρίσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ.