ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Το γραφείο μας θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τις ανάγκες και τις ιδέες σας για τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή των ιδεών σας και να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το πρόγραμμα ανακαίνισης του κτηρίου σας. Εμείς θα συγκεντρώσουμε και θα εφαρμόσουμε τις ιδέες σας με τον πιο αποτελεσματικό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο. Επίσης, παρέχουμε μία σαφή και επαγγελματική εκτίμηση του κόστους του έργου.

  • Ανακαίνιση κατοικιών - επαγγελματικών χώρων
  • Μονώσεις
  • Ενισχύσεις παλαιών κτηρίων
  • Ειδικές κατασκευές