Δήλωση Αυθαιρέτου

Δηλώστε την αυθαίρετη κατασκευή σας με τον ευεργετικό Ν.4495/2017 και διατηρήστε την για 30 χρόνια. Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τις απαραίτητες ενέργειες για τη ολοκλήρωση της τακτοποίησης, καθώς και για μια δωρεάν επίσκεψη για εκτίμηση του κόστους.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για τη νομιμότητα των κτιρίων εντός του ακινήτου. Επίσης, απαιτείται και για περιπτώσεις αδόμητων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Για την έκδοση της βεβαίωση απαιτούνται κατά περίπτωση:

  • τίτλοι ιδιοκτησίας
  • οικοδομική άδεια
  • νομιμοποιητικά έγγραφα (τακτοποίηση αυθαιρέτου, τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου)
  • τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο