ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Αναβαθμίστε ενεργειακά το κτήριο σας και αλλάξτε του ενεργειακή κλάση. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά:

  • Φιλικότερο προς το περιβάλλον κτήριο 
  • Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη - θέρμανση
  • Χαμηλότερο κόστος διαβίωσης
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου (ενοικίαση ή πώληση)

Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση στο υφιστάμενου κτήριο για τον εντοπισμό των απωλειών των θερμικών κερδών από το κέλυφος και τα κουφώματα και τον έλεγχο του βαθμού απόδοσης των μηχανολογικών συστημάτων. Ύστερα, συντάσσεται τεχνο-οικονομική μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων, που θα πραγματοποιηθούν, ώστε να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες και να αναβαθμιστούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το γραφείο αναλαμβάνει την εκτέλεση και την επίβλεψη όλων των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στις κτηριακές όσο και στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις.