Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο για κάθε ενοικίαση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου και ισχύει για 10 χρόνια.

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο για κάθε ενοικίαση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου και ισχύει για 10 χρόνια.

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο για κάθε ενοικίαση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου και ισχύει για 10 χρόνια.

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης