Το γραφείο μας με τον σύγχρονο εξοπλισμό του, αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα - αποτυπώσεις, χαράξεις, τριγωνισμούς και ένταξη στο Ε.Γ.Σ.Α. '87, οριοθετήσεις ιδιοκτησιών κ.α.

Για νέα τοπογραφικά, που συντάσσονται μετά τις 15/7/2018, απαιτείται η ψηφιακή τους υπογραφή από τον συντάξα μηχανικό και η ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της "Κτηματολόγιο Α.Ε.", σύμφωνα με τον Ν.4409/2016. Το γραφείο μας διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική υπογραφή των αρχείων και παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό για την σύνταξη συμβολαίων.